İSG Politikamız

❖ Müşteri isteklerini karşılamada kaliteli, hızlı, öncü, güvenilir hizmetler sunarız.
❖ Kuruluşumuz; çalışanlarının İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini sağlamak için lüzumlu olan işlemleri yapmayı, bu işlemleri sağlamak için gerekli araçları noksansız olarak
bulundurmayı,
❖ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda “önce güvenlik” ilkesini benimseyerek, bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanların kurallara riayet etmesini sağlamak için farkındalık sağlamayı,
❖ Ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymayı,
❖ İş güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırmayı,
❖ Faaliyetlerimiz sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi vazgeçilmez öncelikli hedefi olarak kabul etmeyi,
❖ Kuruluşumuzun performansının sürekli iyileştirilmesi ve tüm süreçlerdeki verimliliğin artırılması için izlenebilir, ölçülebilir ve hedeflerine ulaşabilir bir yönetim sistemi anlayışı ile hareket etmeyi,
❖ Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımını sağlayarak, tüm süreçlere yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini sağlamak amacıyla mesleki ve davranışsal yetkinlikleri artıracak ortamı oluşturmak ve eğitimler düzenlemeyi taahhüt etmektedir